KONTAKT

ORGANIZATOR

Ostrawski Klub Maratoński Seitl

ul. Gen. Sochora 1206/13

708 00 Ostrava - Poruba

Tel: +420 737 755 953

e-mail: mkseitl@centrum.cz

IČ: 66181062, DIČ: CZ66181062

Zarejestrowany w Rejestrze Głównym w Sądzie Okręgowym w Ostrawie,
Pod numerem referencyjnym L /3560

Numer konta: 2400895455/2010

IBAN:CZ2920100000002400895455

PREZES ZAWODÓW

Otto Seitl

KOORDYNATORKI IMPREZY

Ing. Eva Horčičková

Šárka Waldhauserová

e-mail: info@runfest.cz